Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Tervetuloa!

Kansanedustaja Antti Rantakangas valittiin Suomen Sopimuspalokuntien Liiton vuosikokouksessa 2.4.2016, Salossa, yksimielisesti jatkamaan liiton puheenjohtajana kaudet 2016 - 2017 ja 2017 - 2018

 

 

 

 

 

SSPL

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto - Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) on vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspalokuntien liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos/tehdas sopimuspalokuntia.

Suomessa on 709 sopimuspalokuntaa. Hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia on 13400. He muodostavat Suomen suurimman pelastushenkilöstön ryhmän.

Palokuntayhdistyksissä on myös muita sopimuspalokuntatoimintaa tukevia jäseniä, jotka eivät osallistu hälytystoimintaan. Yhteensä palokuntalaisia on noin 33 500.

Valtakunnallinen toiminta

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla vapaaehtois- ja sopimuspalokuntien omana liittona. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa. 

Aluetoiminta

Liiton aluetoiminta on pelastuslaitosten alueilla vapaamuotoisesti toimivaa palokuntayhdistysten yhteistä vaikuttamista. Alueellisella toiminnalla pyritään palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisuun. 

 

Palokuntakäsitteitä

Tietoa Suomen pelastustoimesta

 

Kansanedustaja Antti Rantakangas on SSPL:n puheenjohtaja.