Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Tervetuloa!

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:n ajankohtaisseminaari ja lipun naulaustilaisuus pidetään Tamperetalossa lauantaina 18.2.2017 klo 12.00-17.00.

Tarkemmat ohjeet ja ohjelma vasemmalla -> AJANKOHTAISSEMINAARI 18.2.2017 - ohjelma


 

 

 

 

 

SSPL

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto - Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) on vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspalokuntien liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos/tehdas sopimuspalokuntia.

Suomessa on 709 sopimuspalokuntaa. Hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia on 13400. He muodostavat Suomen suurimman pelastushenkilöstön ryhmän.

Palokuntayhdistyksissä on myös muita sopimuspalokuntatoimintaa tukevia jäseniä, jotka eivät osallistu hälytystoimintaan. Yhteensä palokuntalaisia on noin 33 500.

Valtakunnallinen toiminta

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla vapaaehtoispalokuntayhdistysten ja sopimuspalokuntien omana liittona. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa. 

Aluetoiminta

Liiton aluetoiminta on pelastuslaitosten alueilla vapaamuotoisesti toimivaa palokuntayhdistysten yhteistä vaikuttamista. Alueellisella toiminnalla pyritään palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisuun. 

 

Palokuntakäsitteitä

Tietoa Suomen pelastustoimesta

 

Kansanedustaja Antti Rantakangas on SSPL:n puheenjohtaja.