Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Tervetuloa!

Sopimuspalokuntabarometri 2017 julkistettiin 15.11.2017 Helsingissä.

Painetut barometrit on lähetetty kaikkiin sopimuspalokuntiin ja eri yhteistyökumppaneille.

Sähköisen barometrin löytää näiden sivujen ao. kohdasta.

Julkistamiseen liittyvä tiedote löytyy näiden sivujen kohdasta LEHDISTÖTIEDOTTEET.

 

 

 

 

 

SSPL

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto - Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) on vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspalokuntien liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos/tehdas sopimuspalokuntia.

Suomessa on 709 sopimuspalokuntaa. Hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia on 13400. He muodostavat Suomen suurimman pelastushenkilöstön ryhmän.

Palokuntayhdistyksissä on myös muita sopimuspalokuntatoimintaa tukevia jäseniä, jotka eivät osallistu hälytystoimintaan. Yhteensä palokuntalaisia on noin 33 500.

Valtakunnallinen toiminta

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla vapaaehtoispalokuntayhdistysten ja sopimuspalokuntien omana liittona. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa. 

Aluetoiminta

Liiton aluetoiminta on pelastuslaitosten alueilla vapaamuotoisesti toimivaa palokuntayhdistysten yhteistä vaikuttamista. Alueellisella toiminnalla pyritään palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisuun. 

 

Palokuntakäsitteitä

Tietoa Suomen pelastustoimesta

 

Uutisia
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on saanut oman lipun.

Lippu vihittiin käyttöön Tampereella 18.2.2017.
Kansanedustaja Antti Rantakangas on SSPL:n puheenjohtaja.