Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Sopimuspalokuntabarometri 2014

SYDÄMEN ASIA - sopimuspalokuntatien puolesta


Sopimuspalokuntabarometri julkistettiin 15.1.2015.

Barometrikyselyn tulokset ovat ohessa sähköisessä muodossa. Myös kaikki barometrikyselyssä annetut avoimet vastaukset ovat ohessa liitetiedostona.

 

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tilaaman ensimmäisen Sopimuspalokuntabarometri-tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa sopimuspalokuntatoiminnasta vuonna 2014 laajasti eri tarkasteluosa-alueiden kautta. Kyselytutkimus tehtiin marraskuussa 2014. Liitto pyrkii näin ennakoimaan toimintaan liittyviä lähitulevaisuuden muutos- ja kehittämistarpeita. Barometrin vastaukset ja niiden arviointi on tärkeä osa työtä, jolla toimitaan sopimuspalokuntien ja Suomen pelastustoimen puolesta. 

 

Tutkimuksen osa-alueet:

- pelastustoimen järjestelmä sekä yhteistyö palokuntien ja pelastuslaitosten välillä

- työturvallisuus ja terveystarkastukset

- sopimukset ja sopimuskorvaukset

- säästöt ja sopeuttaminen

- jäsenhankinta palokunnissa

- koulutus

- palokunnan hälyttäminen

- tilannepaikan johtajana toimiminen

- kuorma-autokortillisten palokuntalaisten määrä

- alueen palokuntien itsenäisen alueosaston tai vastaavan toiminta

- Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminta