Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Vetovoimainen sopimuspalokunta -hanke

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto toteuttaa Vetovoimainen sopimuspalokunta -hankkeen 1.10.2016 - 30.9.2017.

 

HANKKEEN TAVOITE

Tavoitteemme on valmistaa palokunnille välineitä, joilla ohjata työhyvinvointiin liittyvää kehittämistyötä. Hanketyö käynnistyy aiheeseen perehtyneen asiantuntijan rekrytoinnilla, joka ensiksi arvioi tehtyjen kyselytutkimusten ja selvitysten tuloksia työhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohdasta. Tämän arvion perustalta suunnitellaan materiaalia sopimuspalokuntien työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Aineiston hyödyntäminen mahdollistaa palokunnille toiminnan vetovoimaisuuden lisäämisen. Työhyvinvoinnin parantaminen liittyy kiinteästi palokunnan luotettavaan, ammattitaitoiseen ja lähtövarmaan toimintaan.

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jonka jäsenet tuntevat hyvin sopimuspalokuntatoiminnan ja siihen liittyvät haasteet.

 

ALUSTAVA AIKATAULU

- asiantuntijan rekrytointi ja tehtyjen selvitysten arviointi

– loka-marraskuu 2016 - arvioinnin tarkentaminen

– palokuntakohtaisilla selvityksillä joulukuu 2016 – tammikuu 2017

- väliraportin työstäminen tammikuu 2017

- palokuntien työhyvinvoinnin parantamiseksi työkalujen kehittäminen (esim. nykytilanteen arviointi, kehittämiskohteiden valinta, käytännön toimenpiteet ja tulosten arviointi) helmi-maaliskuu 2017

- työkalujen testaus pilottipalokunnissa huhtikuu 2017

- kysely palokunnille työkalujen käytöstä ja merkityksestä toukokuu 2017

- työkalujen ja ohjeiden työstäminen lopulliseen muotoon touko-kesäkuu 2017

- työkalujen ja ohjeiden työstäminen painettuun muotoon heinä-elokuu 2017

- loppuraportin työstäminen ja työkalujen, ohjeiden ja palokunnille jaettavan painetun materiaalin esittely ja hankkeen loppuraportin julkistaminen syyskuu 2017