Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Aluetoiminta - alueosastot

Palokuntien alueellinen toiminta hoidetaan alueosastojen (vast.) kautta. Alutoiminta määräytyy alueen toimintakulttuurin, toimijoiden, alueiden sijainnin sekä haasteiden mukaan.

SSPL tukee kaikkien alueiden aluetoimintaa.

Alueellisen toiminnan tarkoituksena on vapaaehtois- ja sopimuspalokuntatyön tunnetuksi tekeminen ja arvostuksen parantaminen sekä sopimuspalokuntien eduista huolehtiminen pelastuslaitosten alueilla.

Alueellisella toiminnalla pyritään takaamaan kaikille alueen sopimuspalokunnille riittävät toimintaedellytykset.

Yksittäisen alueosaston tulee toimia kaikkien alueen sopimuspalokuntien hyväksi esim. koulutus-, kalusto-, varuste-, tila-, järjestötoiminta-, nuorisotoiminta-, naistoiminta-, veteraanitoiminta- ja talousasioissa.

OHESSA on liitetiedostona alueosaston toimintaohje ja aluetoiminnan yhteystiedot.