Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Selvitykset, oppaat, raportit ...TYÖTERVEYSHUOLTO SOPIMUSPALOKUNNISSA 2013

Tämä opas on suunnattu kaikille sopimuspalokunnissa ja pelastuslaitoksissa työskenteleville esimiehille ja lähiesimiehille. 

Opas on valmistunut sisäasiainministeriön pelastuslaitosten valtakunnallisen työhyvinvointihankkeen tuotoksena marraskuussa 2013.

Opas on ladattavissa ohesta.


SOPIMUSPALOKUNTA 2020

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on julkaissut Sopimuspalokunta 2020 kirjasen. Se kertoo sopimuspalokunnista tänään, samalla se on tarkoitettu antamaan näkökulmia sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseen niin valtakunnallisella tasolla kuin yksittäisissä sopimuspalokunnissa. Kehittämisohjelma on valmisteltu yhdessä muiden pelastusalan järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Ohessa kirjanen on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi.

 


PALOKUNTAYHDISTYS TOIMII -OPPAAN 2. PAINOS VALMISTUNUT

Palokuntayhdistys toimii -oppaan 2. painos on valmistunut ja se julkistettiin perjantaina 11.1.2013 Hyvinvoiva sopimuspalokunta -hankkeen loppuraportin julkistuksen yhteydessä.

Opas toimii kattavana ensiapuna palokuntien vastuukysymyksissä ja samalla ohjaa kysyjän asiaan liittyvien kirjallisten tai verkkolähteiden pariin. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sopimuspalokuntatoiminnasta aiheutuvien vastuiden kantamista niin yksilö-, yhdistys-, kuin pelastuslaitostasollakin. Teksti kertoo tilanteesta sen painohetkellä. 

Oppaan ensimmäinen painos julkaistiin tammikuussa 2009.

 

HYVINVOIVA SOPIMUSPALOKUNTA -selvitys

Suomen sopimuspalokunnat ovat yksi merkittävistä lakisääteisistä työtä tekevistä kolmannen sektorin toimijoista. Palokuntien hyvinvointi ja tehokkuus ovat tärkeitä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin ajatellen. 

Ohessa on HYVINVOIVA SOPIMUSPALOKUNTA Työilmapiiriselvitys toimenpidesuosituksineen.

Tämä Palosuojelurahaston rahoittama selvitys toimenpidesuosituksineen on osa pyrkimystä kehittää sopimuspalokuntien hyvinvointia ja sitä kautta niiden kykyä palvella yhteiskuntaa tehokkaasti tulevaisuudessakin.

Selvitys valmistui tammikuussa 2013.


PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA -raportti

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on toteuttanut yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa palokuntien sopimusten selvittämishankkeen asiantuntijatyönä.

Hanke toteutettiin Palosuojelurahaston avustuksella.

Hankkeen aikana selvitettiin sopimusten tarkka rakenne, vastuukysymysten huomioiminen ja sopimuspalokuntatoiminnan kustannukset koko valtakunnan osalta.

LOPPURAPORTTI julkaistiin 4.3.2011 ja se on ladattavissa ohessa.