SSPL UUTISET

Pelastustoimelle ja etenkin sopimuspalokunnille on turvattava realistiset toimintaedellytykset yhteiskunnan turvallisuuden peruspilarina myös SOTE-uudistuksessa. Äskettäin lausuttavana ollut ehdotus SOTE(PE)-järjestämislaista on herättänyt Suomen Sopimuspalokuntien Liitossa huolta pelastustoimen rahoituksen turvaamisesta tulevaisuudessa isomman SOTE-sektorin varjossa samassa hallinnossa.

IMG 20200928 185302 2

Nostimme lausunnossamme esiin huolemme sopimuspalokuntien tarpeiden huomioimisesta tulevassa maakuntahallinnossa, vaikka kolmannen sektorin toimijoille (järjestöt / yhdistykset) järjestämislakiesityksessä on turvattu osallisuus ja vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon, miten otetaan huomioon sopimuspalokunnat, jotka ovat pelastustoimen pieni osanen (rahallisesti) pelastustoimen itsensä ollessa lähinnä pyöristysvirhe* SOTE(PE)-uudistuksen jaloissa. Emme kaipaa vastakkainasettelua eri kolmannen sektorin järjestöjen ja toimijoiden välille, mutta tosiasiana on tunnustettava, että sopimuspalokunnat poikkeavat SOTE-sektorin järjestöistä sillä, että ne oikeasti suorittavat viranomaisille kuuluvia tehtäviä, 5 minuutin toimintavalmiudella.

Huolemme sopimuspalokuntien ja pelastustoimen tulevaisuudesta jakaa myös Finanssiala ry omassa lausunnossaan. Kaikki tuki sopimuspalokuntatoiminnalle ja pelastustoimelle on tervetullutta, omassa lausunnossaan Finanssiala kuitenkin nostaa myös sellaisia erittäin tärkeitä seikkoja esiin, joita emme omassa lausunnossamme ole huomanneet. Finanssiala peräänkuuluttaa sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi pelastustoimen kehittämiseen käytettävien varojen lisäämistä ja kohdentamista suoraan budjetista, ei erilaisen avustusten kautta.

Huolemme pelastustoimen jäämisestä marginaaliin ja sopimuspalokuntien jäämisestä marginaalin sivuviitteeksi SOTE(PE)-uudistuksessa on siis vähintäänkin aiheellinen. On myös muistettava, että SOTE(PE)-uudistuksen rahoituksessa on huomioitu SOTE-sektorin investointi- ja kehittämistarpeet, pelastustoimen osalta ei ilmeisesti vastaavia varauksia ja huomioita ei ole tehty, tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö maamme pelastustoimea pitäisi kipeästi kehittää.

Kuva Niko Lehtonen

*Uudistuksessa esitetään kunnilta siirrettävän maakunnille SOTE(PE)-sektorin hoitoon yhteensä n. 19 miljardia euroa, josta koko maan pelastustoimen osuus on 0,44 miljardia euroa (josta sopimuspalokuntien osuus on noin 18%). Huomattavaa on, että tuo vajaa 19 miljardia euroa, joka SOTE-sektorin rahoitukseen siirretään kunnilta perustettaville maakunnille, ei riitä koko SOTE-sektorin menojen rahoitukseen maassamme, johon taas pelastustoimen 0,44 miljardia euroa riittää.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215