Suomen hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveystoimen, sekä pelastustoimen uudistamiseksi. Uudistuksen tarkoituksena on saada toimialat saman järjestäjän vastuulle, uusille hyvinvointialueille (aiemmin puhuttu maakuntauudistuksena). Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 alussa nykymuotoiset pelastuslaitokset Helsinkiä lukuun ottamatta lakkaavat ja pelastustoimi järjestetään uudelleen osana uutta hyvinvointialuetta.

Työ on vasta alussa, hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 8.12.2020 ja alustavasti kesään 2021 mennessä varmistunee lakien voimaantulo. Suomen Sopimuspalokuntien Liitolla ja alueosastoilla on siis tuleva talvi ja kevät aikaa tutustua ja vaikuttaa osaltaan siihen, miten pelastustoimi kullakin alueella järjestetään ja mikä on sopimuspalokuntien rooli uudessa hyvinvointialueessa.

Liitto tukee alueita tässä työssä.

Lisätietoja,

toiminnanjohtaja Ari Maskonen, 0505675179

LISÄÄ TIETOA:

www.soteuudistus.fi