SSPL UUTISET

Palosuojelurahasto on myöntänyt Palokuntayhdistys toimii oppaan päivittävään hankkeeseen hankeavustuksen, avustusta myönnettiin yhteensä 40 860€. Hankkeessa käydään läpi vuonna 2008 valmistunut ja 2012 vuonna päivitetty opas palokuntayhdistyksen toiminnasta ja hyvistä käytänteistä. Vaikka lait ja asetukset ovat osaltaan muuttumassa SOTEPELA-uudistuksen myötä, on monta muuta sopimuspalokuntiin ja niiden toimintaan vaikuttavaa asiaa ja käytännettä jo muuttunut, joten päivittämistarve on ilmeinen.

SSPL PSR

Hankkeen menetelmänä on päivittää painettu opas ja toimittaa se kaikille jäsenpalokunnille, lisäksi hankkeen myötä valmistellaan sopimuspalokuntien toimintaan ja sen ylläpitoon liittyvää koulutus- ja viestintämateriaalia. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö hoitamaan hanketyötä, työn kesto on noin puoli vuotta. Rekrytointi alkaa huhtikuussa, ja varsinainen työ on tarkoitus aloittaa kesän aikana.

 

Haimme rahoitusta myös toiseen hankkeeseen, Palokuntasopimukset Suomessa, mutta se ei saanut rahoitusta. Näemme hankkeen kuitenkin tärkeänä tiedonlähteenä ja sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen mahdollistajana koko maassa, joten jatkamme työtä hankkeen eteen.

Linkki PSR 24.3.2021 kokousta koskevaan tiedotteeseen

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215