Pelastuslain uudistamisen esiselvityshanke käynnistyi vuoden 2020 alussa. Hanke on saatu nyt varsinaisen selvitystyön osalta päätökseen ja selvitys on nyt lausuttavana 31.5.2021 mennessä. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on osallistunut aktiivisesti hankkeeseen pelastustoimintaa koskevan lainsäädännön osalta (Aleksi Peurala), sekä koko hankkeen seurantaryhmässä (Silvio Hjelt). Näillä näkymin pelastuslain kokonaisvaltainen uudistaminen siirtyi tulevaisuuteen, ja tässä vaiheessa keskitytään kiireellisimpien asioiden korjaamiseen SOTEPELA-uudistusta myös silmällä pitäen.

Esiselvityksessä ehdotetaan kuitenkin useita sopimuspalokuntia ja sopimuspalokuntalaisia koskevia asioita korjattavaksi tai muokattavaksi vastaamaan todellisuutta ja tarpeita. Nyt esitetyt huomiot ovat tarkoitettu työkaluiksi varsinaiseen lakivalmisteluun ja lakiesityksen kirjoittamiseen. Varsinainen uusi lakiesitys on suunnitelmien mukaan lausuttavana vuoden 2022 keväällä ja uusi laki olisi voimassa 2024 alkaen. Tärkeimpiä korjausehdotuksia ovat työterveyshuoltoon ja sopimuspalokuntalaisen ja sopimuspalokuntien asemaan liittyvät korjaukset. 

Tuomarin nuija

SSPL antaa lausuntonsa nyt tehdystä esiselvityshankkeesta sekä aikanaan varsinaisesta lakiluonnoksesta. Kuulemme mielellämme sopimuspalokuntalaisten huomioita ja ajatuksia pelastuslain uudistamisen tarpeista. Asian suhteen voit olla yhteydessä SSPL:n henkilökuntaan.

Sisäministeriön hankesivu ja tiedot lausuntopyynnöstä, sekä tarvittavat asiakirjat