SSPL UUTISET

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 3.7.2021 pidetty vuosikokous päätti antaa pelastustoimelle muistutuksen maastopaloihin ja pelastustoimeen yleisimminkin liittyvistä työturvallisuushuomioista. Suureessa osassa maata sopimuspalokuntalaisilla ja päätoimisella henkilöstöllä ei ole oikeanlaisia suoja-asuja tai henkilösuojaimia käytettävissään maastopalotehtävissä. Yleisesti käytetään rakennuspaloissa savusukellukseen tarkoitettuja raskaita sammutusasuja myös maastopalojen sammuttamiseen ja muuhun työhön, johon olisi olemassa paremmin siihen soveltuvia suojavarusteita.

IMG 20180719 WA0016 2

Helteisessä metsässä tehtävä sammutustyö kuumissa varusteissa altistaa sammuttajan myös nopeasti erilaisille lämpösairauksille. Tehtävän jälkeinen huolto ja peseytyminen ei myöskään onnistu kaikilla paloasemilla, puhuttamattakaan välittömästi tilannepaikalla suoritettavasta peseytymisestä. Pelastusopisto on kuitenkin uusimmissa tutkimuksissaan todennut sammuttajan altistuvan merkittäville määrille haitallisia aineyhdisteitä, sekä työn vaativan toimintakyvyn säilyttämiseksi nykyistä parempia varusteita. Oikeanlaisten varusteiden ja työn rytmityksen lisäksi pelastuslaitosten on myös huolehdittava maastopalojen ja muiden pitkäkestoisten tehtävien aikana sammuttajien riittävästä ruokahuollosta.

Sammutustyön tekniset ja taktiset ratkaisut kaipaavat kehittämistä ja uusien innovaatioiden parempaa hyödyntämistä. Harvassa paikassa ensimmäisten pelastusyksiköiden käytössä on maastopalojen ilmatiedusteluun sopivia lennokkeja, joten sammutustyö voidaan joutua aloittamaan puutteellisten tietojen vuoksi taktisesti hyvinkin väärästä paikasta. Maastokulkuneuvojen käyttämisessä ja riittävässä hajasijoittamisessa, sekä etupainotteisessa hälyttämisessä tilannepaikalle on myös vielä kehitettävää. Muistutuksessaan Suomen Sopimuspalokuntien Liitto vaatii pelastuslaitoksia ottamaan aktiivisen otteen ongelmakohtien ratkaisemiseen. Voit lukea koko julkilausuman täältä.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215