SSPL UUTISET

Hur diverse avtal skall hållas är då och då uppe för diskussion. SSPL utredde tillsammans med den juridiska byrån Applex diverse avtalsfrågor i anslutning till avtalsbrandkårsverksamheten, dvs. frågan om arbetsavtal och brandkårsavtal. Utgångspunkten är att avtal skall ömsesidigt hållas, och några enskilda villkor eller avtal som helhet kan inte ändras utan att vardera parten är överens om saken.  Ingångna avtal är i kraft så som de är uppgjorda, inklusive det man avtalat beträffande ändringar och uppsägning. Räddningsverken kan inte genom en anmälning ensidigt ändra något sådant som man avtalat om i brandkårsavtalen.

tingey injury law firm veNb0DDegzE unsplash

Beträffande brandkårsavtalen är det viktigt att även beakta regionalavtalet (eller motsvarande, till vilket man kan hänvisa i det enskilda brandkårsavtalet). Allt det som man kommit överens om i dessa avtal binder vardera avtalsparten så som anges i respektive avtal, där man som en egen punkt kan ha behandlat frågan om avvikelser från avtalet eller om eventuella sanktioner om avtalet inte följs. Även om ett avtal inte skulle ha någon sanktionsparagraf inskriven är den part som ensidigt bryter avtalet skyldig att ersätta skada. Den som lidit skada bör kunna påvisa att skadan har uppstått på grund av den andra avtalspartens förfarande (exempelvis utgifter som härleder sig till att brandkåren fortsatt att uppfylla sina skyldigheter), medan den som bestrider sin ersättningsskyldighet är skyldig att påvisa att ersättningsskyldighet inte har uppstått.

Beträffande personliga arbetsavtal med räddningsverken gäller att om de t.ex. innehåller förpliktelse till någon viss årlig övningsmängd utgör de inte sk. 0-timmars arbetsavtal om jobb till vilket man kallas vid behov, utan deltidsavtal med varierande arbetstid. Om behovet av arbetskraft är kontinuerligt bör man avtala om arbetstiden i enlighet med det faktiska behovet. Ifall man avtalat om mindre arbetstid än det faktiska behovet kan arbetstagaren begära förhandling om minimarbetstiden, varvid det faktiska behovet av arbetskraft bedöms retroaktivt för de sex senaste månaderna. Detta påverkar i betydande grad arbetsförhållandets villkor gällande sådant som uppsägning och lön för sjuktid. I fråga om personliga arbetsavtal kan man från arbetsgivaren sida inte heller utan samarbetsförhandlingar avsluta eller ändra arbetsförhållandets villkor såsom lön eller arbetstid. Arbetsavtalen gäller tills vidare, och om avtal på viss tid kan man från arbetsgivarens sida avtala endast ifall arbetet är tillfälligt, medan på varandra följande visstidsavtal anses utgöra tills vidare gällande arbetsavtal.

Tilläggsuppgifter bl.a. på adressen: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/arbetstid/varierande

Medlemsinfo 4/2021

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215