SSPL UUTISET

Erilaisten sopimusten noudattaminen puhuttaa aika-ajoin. SSPL selvitti lakitoimisto Applexin kanssa sopimuspalokuntatoimintaan liittyviä sopimusasioita, eli työsopimuksia ja palokuntasopimuksia. Lähtökohtana on, että sopimuksia tulee noudattaa molemmin puolisesti. Mitään yksittäistä ehtoa tai koko sopimusta ei voida ilman yhteisymmärrystä muuttaa, vaan sopimukset ovat voimassa siten kuin ne on laadittu ja niiden muuttamisesta tai irtisanomisesta on sovittu. Pelastuslaitokset eivät voi yksipuolisesti ilmoittamalla muuttaa mitään, mitä palokuntasopimuksissa on sovittu.

tingey injury law firm veNb0DDegzE unsplash

Palokuntasopimusten osalta tärkeää on myös kiinnittää huomiota aluesopimukseen (tai vastaavaan, johon yksittäisen palokunnan sopimuksessa voidaan viitata). Kaikki näissä sopimuksissa sovitut asiat ovat molempia sopimusosapuolia sitovia, siten kuin sopimuksessa on säädetty. Sopimuspoikkeamista on voitu kirjata oma kohtansa, samoin mahdollisista sanktioista sopimuksen noudattamatta jättämisestä. Vaikka sopimukseen ei olisi kirjattu sanktiopykäliä, on sopimusta yksipuolisesti rikkova osapuoli velvollinen vahingonkorvauksiin. Vahingon kärsijän on osoitettava, että vahinko on aiheutunut toisen sopijaosapuolen menettelystä (esimerkiksi palokunnan velvoitteiden noudattamisen jatkamisesta johtuva kulu), korvausvelvollisuuden kiistäjällä on velvollisuus näyttää toteen, ettei korvausvelvollisuutta ole syntynyt.

Henkilökohtaiset työsopimukset pelastuslaitosten kanssa eivät ole tarvittaessa töihin kutsuttavien (ns. 0-tunti) työsopimuksia, kyseessä on osa-aikainen vaihtelevan työajan sopimus, mikäli pelastuslaitos esimerkiksi velvoittaa jonkun tietyn vuosittaisen harjoitusmäärän. Työvoiman tarpeen ollessa jatkuvaa, on työajasta sovittava sen tosiallisen tarpeen mukaan. Jos työaika on sovittu todellista tarvetta pienemmäksi, voi työntekijä pyytää vähimmäistyöajan neuvottelua, tällöin todellista työvoiman tarvetta arvioidaan takautuvasti kuluneen kuuden kuukauden ajalta. Tämä vaikuttaa merkittävästi työsuhteen ehtoihin, kuten irtisanomiseen ja sairausajan palkkaan. Henkilökohtaisia työsopimuksia ei voida myöskään työnantajan toimesta päättää tai mitään työsuhteen ehtoja, kuten palkkaa tai työaikaa ei voida muuttaa ilman yt-menettelyä. Työsopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisuudesta voidaan työnantajan toimesta sopia vain, jos työ on tilapäistä, toisiaan seuraavat määräaikaiset työsuhteet katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Lisätietoja mm. https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoaika/vaihteleva

Jäsentiedote 4/2021

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215