Toteutamme hanketta, jossa kartoitamme mahdollisimman laajasti kaikilla palokuntalaisilla olevaa osaamista. Kysely on nyt auki. Pyydämme mahdollisimman monia teistä vastaamaan kyselyyn. Vastausaikaa 27.2.2022 saakka.

 

Palokuntalaisten siviiliosaaminen

Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.

Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin.

Kyselyn avulla kerätään tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta.

Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä, sekä on lisä aiemmin tehtyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014, 2017 ja 2020 -kyselyihin.

Vastaa tästä - avoinna 27.2.2022 saakka

 

 Brandkåristernas civila kunnande

Målet med detta projekt är att samla in uppgifter med vilka man stöder ett förbättrande av räddningsväsendets prestationsförmåga och ett befrämjande av avtalsbrandkårsverksamheten.

Avtalspersonalen utgör den största personalgruppen inom räddningsbranschen och bl.a. därför är det viktigt att ännu mera detaljerat än tidigare samla in uppgifter om vad denna personal kan.

Med hjälp av enkäten samlar man in information och bearbetar det man fått. Rapporten kommer att ha betydelse med tanke på förebyggandet av eldsvådor och befrämjandet av räddningsverksamheten.

Projektet stöder inrikesministeriets projekt gällande prestationsförmågan och utredningarna där och utgör ett komplement till de tidigare genomförda enkäterna Avtalsbrandkårsbarometern 2014, 2017 och 2020.

Svara här - öppet till 27.2.2022

 

Vastaa kyselyyn