Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.
Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin. Kyselyn avulla kerätään tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta. Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä, sekä on lisä aiemmin tehtyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014, 2017 ja 2020 -kyselyihin.

Saimme ensimmäisen vaiheen kyselyssä yli 2000 vastausta! Nyt haemme vielä vastaajia tarkempaan puhelinhaastatteluun. Voit ilmoittautua mukaan, vaikka et olisikaan osallistunut ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen täyttöön. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella. Puhelinhaastattelu kestää noin puolituntia. Tutkimuslaitos valitsee muutaman kysymyksen perusteella haastateltavat, joten kaikkia ilmoittautuneita ei välttämättä haastatella puhelimitse. Haemme osallistujia 5.4. saakka, tai kunnes riittävä määrä haastateltavia on ilmoittautunut.

SSPL Palok siviilio puffi m