SSPL UUTISET

Vuosikokouskutsu  

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton vuoden 2022 sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 18.6.2022 alkaen klo 10:00 Lapland Hotels Kuopiossa osoitteessa Puijonkatu 32, 70110 Kuopio. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat ja sääntömuutosehdotus, asialista liitteenä. Kokouksessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta.  

Kallelse till årsmöte

Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds stadgeenliga årsmöte år 2022 hålls i Kuopio lördagen 18.6.2022 fr.o.m. kl 10:00 på Lapland Hotels Kuopio, adress Puijonkatu 32, 70110 Kuopio. Vid mötet behandlas ärendena enligt stadgarnas 15 § samt ett förslag till stadgeändring, se bifogade agenda. Vid mötet finns det inte möjlighet att deltaga på distans.

sspl pienoislippu

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tarjoilun takia pyydämme ilmoittautumaan osallistuvan henkilömäärän 9.6.2022 mennessä oheisen lomakkeen kautta forms.office.com/r/rwuwm1AGhc.  Jäsenpalokunta voi ottaa osaa vuosikokoukseen myös antamalla jollekin kokoukseen paikalle tulevalle valtakirjan, mikäli palokunnasta ei pääse itse paikalle. Myös omaa palokuntaa edustava henkilö tarvitsee valtakirjan jäsenyhteisöltään. Liitteenä pohja valtakirjasta.  

Kokouksen valtakirjojen tarkastus alkaa 18.6.2022 klo. 9:00 ja päättyy klo. 10:00. Ennen kokousta on mahdollisuus kuulla ajankohtaisia asioita pelastustoimesta hyvinvointialuepäättäjän näkökulmasta. 

Majoituksen varaaminen kokousajankohdalle onnistuu tarjoushintaan Lapland Hotels Kuopiosta voit tiedustella lisää liiton toimistolta tai löydät tarjouskoodin palokuntaan tulleesta kutsusta. 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 

Valtakirja - Asialista

 

 

Vid tillfället serveras kaffe. Med tanke på serveringen önskar vi anmälning om antalet deltagare senast 9.6.2022 med användande av blanketten forms.office.com/r/rwuwm1AGhc.  Medlemsbrandkår som inte själv kan sända någon till platsen kan även deltaga i årsmötet genom att befullmäktiga någon deltar i mötet. Även den som representerar sin egen brandkår behöver fullmakt av sitt medlemssamfund. Fullmaktsblankett bifogas.

Granskningen av mötesfullmakterna inleds 18.6.2022 kl. 9:00 och avslutas kl. 10:00. Före mötet finns det tillfälle att höra om aktuella frågor inom räddningsväsendet, sett ur en välfärdsområdesbeslutsfattares perspektiv.

Med koden (har mailats till brandkåren) kan man i Lapland Hotels Kuopios webshop utnyttja ett inkvarteringserbjudande för mötestidpunkten.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund

Fullmakt - Agenda

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215