SSPL UUTISET

SSPL Mediatiedote 21.7.2018

Julkaisuvapaa heti

 

PELASTUSTOIMEN VASTUULLA OLEVAT TEHTÄVÄT HOIDETAAN AMMATTI- JA SOPIMUSPALOKUNTIEN TOIMESTA

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on huolissaan sopimuspalokuntalaisten ylipitkistä työvuoroista maastopaloja sammutettaessa. Liiton mielestä esim. enintään 12 tuntia tulee olla raja, jota ei saa ylittää muuten kuin pakottavasta syystä. Henkilöstön jaksamista on vastuullisten johtajien seurattava koko raskaan työn ajan, erityisesti kuljettajien osalta, toteaa liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala

Suurten maastopalojen ja muiden suurten onnettomuuksien työturvallisuuteen on kiinnitettävä nykyistä paremmin huomiota. On harkittava myös sitä, että pitääkö suurten tilanteiden johtajan alaisuuteen nimetä työturvallisuudesta vastaava henkilö.

Uutiskuvista näkyy, että sopimuspalokuntalaiset ovat useissa maastopalotilanteissa tekemässä sammutustyötä rakennuspalojen sammuttamiseen tarkoitetuissa kolmikerrospuvuissa. Maastopalojen sammuttamiseen tulee kaikilla olla siihen sopivammat ja työturvallisemmat maastopalovarusteet. 

Liiton mielestä myös maastopalojen sammuttamistekniikka tulee kehittää – lähtökohtana tulee olla työturvallisuus, raskaan työn keventäminen ja tehokkaampi sammuttaminen. Sammuttamisen loppuvaiheessa tulisi tarvittaessa käyttää koneellisesti levitettäviä letkuja ja sadettajia, joilla pitkäaikainen maaston kastelu hoidetaan ja näin estetään samassa paikassa uudet syttymiset.

Kujala toteaa, että Suomen Sopimuspalokuntien Liitto esittää pyynnön työsuojeluviranomaisille, että he tutkisivat maastopalon työtehtäviä ja määrittäisivät rajat työvuorojen pituudelle ja sitä seuraavien lepoaikojen pituudelle. Toivomme heidän ottavan kantaa myös suojavarusteisiin ja työturvallisuushenkilön nimeämiseen suurempiin maastopaloihin ja muihinkin suuriin onnettomuuksiin. 

Liitto on ollut huolestunut jo vuosia riittävästä sopimuspalokuntalaisten määrästä. Nyt viimeistään palokuntien toiminnasta tulee viestiä yhtenäisin, selkein ja virallisin käsittein. Viestinnän tulee tukea yhdessä koko pelastusalan yhteistyönä tehtävää sopimuspalokuntien jäsenhankintaa, samassa yhteydessä on hyvä myös pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstöä rekrytoida sopimuspalokuntatoimintaa tukeviin tehtäviin.

Julkisuudessa on ollut epämääräisiä tiedotteita, joissa on puhuttu vapaapalokuntien ja vapaaehtoisten toiminnasta maastopaloja sammutettaessa. Vapaaehtoiset ja erilaiset ”vapaaryhmät” rinnastuvat niihin pelastustoimen ulkopuolisiin ihmisiin, joita pelastusviranomainen voi velvoittaa osallistumaan sammutustyössä avustaviin tehtäviin. Heille maksetaan lain mukaan korvaus tehdystä työstä. Liitto korostaa, että palokuntatoiminta Suomessa hoidetaan edelleenkin ammatti- ja sopimuspalokuntien avulla. VPK- ja muut palokuntayhdistykset muodostavat hyvän kivijalan ja tuen sopimuspalokuntatoiminnalle.

Sopimuspalokuntatoimintaan ei voi suhtautua vapaaehtoisena toimintana – tämä johtuu jo EU:n määritelmästä (samaa määritelmää on valtiovalta käyttänyt myös Suomessa), jossa kaikki neljä kriteeriä tulee täyttyä, jos toiminta katsotaan vapaaehtoiseksi. Nämä kriteerit ovat:   

  • toiminta on kaikille avointa – ei vaatimuksia
  • tehtäviin lähtö vapaaehtoista – lähdetään jos huvittaa, jos ei – ei lähdetä
  • palkatonta
  • hyödyttää kolmatta osapuolta

Kaikki ne yhdistykset tai henkilöt, jotka tekevät pelastustoimen hälytystehtäviä ovat tehneet sopimuksen – näin on muodostunut SOPIMUSPALOKUNTA, toteaa Kujala lopuksi. 

Palokunnat Suomessa:

Suomessa on 709 sopimuspalokuntaa, jotka jakautuvat 491 yhdistysmuotoiseen sopimuspalokuntaan (vpk) ja 200 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntaan (hspk) ja 18 työpaikkasopimuspalokuntaan. Näissä toimii noin 13 400 hälytyskelpoista palokuntalaista. 

Päätoimista pelastustoimen ammattihenkilökuntaa Suomessa on noin 4000. Vuorokauden ympäri toimivia ammattipaloasemia on 112.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) on valtakunnallinen sopimuspalokuntien, vapaaehtoisten palokuntayhdistysten (VPK) ja henkilökohtaisten sopimusten palokuntayhdistysten liitto.

Lisätiedot:toiminnanjohtaja Isto Kujala 040 075 2364, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

                    www.sspl.fi

  

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215