SSPL UUTISET

 

IMG_9967.jpg

 

Tasavallan presidentti on tänään 19.12.2018 myöntänyt lahtelaiselle toiminnanjohtajalle, kapteeni (evp) Isto Kujalalle järjestöneuvoksen arvonimen.

Hän on toiminut Suomen Sopimuspalokuntien Liiton varapuheenjohtajana vuosina 2001-2002 ja puheenjohtajana 2003-2006 sekä liiton päätoimisena toiminnanjohtajana 1.1.2007 alkaen. Kujalan työpanos sopimuspalokuntatoiminnan ja koko pelastustoimen kehityksen ja toimintaedellytysten turvaamiseksi on ollut merkittävä. Hän on ollut mukana valmistelemassa pelastustoimeen liittyviä asetuksia ja lakeja sopimuspalokuntien edustajana. Hän on ollut jäsenenä useissa valtakunnallisissa työ- ja ohjausryhmissä ja neuvottelukunnissa (vast.) kehittämässä Suomen pelastustoimea ja sopimuspalokuntatoimintaa. 

 

Kujala on myös kerännyt runsaasti tietoa pelastustoimen kehittämiseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on mittava palokuntasopimusten selvittämishanke kaikkien Suomen sopimuspalokuntien osalta. Hankkeessa selvitettiin kaikki ne kustannukset, jotka sopimuspalokuntien osalta kuuluvat pelastustoimen toimintamenoihin, sopimusten rakenteet sekä sopimuspalokuntien ja sopimuspalokuntalaisten määrä.

Isto Kujala on toiminut aiempaan sotilastyöhönsä liittyen opistoupseerien ammattiliiton – Päällystöliiton – eri järjestötehtävissä vuosina 1990-2006.

Kujalan mukaan järjestöneuvoksen arvonimen myöntäminen merkitsee myös suurta arvonantoa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tekemälle työlle sopimuspalokuntien ja pelastustoimen puolesta. Samalla se kertoo sopimuspalokuntien tärkeydestä ja merkityksestä yhteiskuntamme turvallisuudelle. 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto onnittelee Istoa ja haluaa kiittää sopimuspalokuntalaisia ja yhteistyötahoja tärkeästä yhteistyöstä sopimuspalokuntien, pelastustoiminnan vapaaehtoistoiminnan ja pelastustoimen puolesta! Isto Kujalan tänään saama järjestöneuvoksen arvonimi kertoo siitä, että teemme yhdessä nyt ja tulevaisuudessa todella merkittävää työtä.

Lisätiedot: 

järjestöpäällikkö Jaakko Linko p. 050 373 9571, jaakko.linko(at)sspl.fi

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215