FÖRBUNDET PÅ SVENSKA

Förbundet på svenska

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund verkar som en sammanslutning för frivilligbrandkårerna i Finland och bevakar deras intressen. Avtalsbrandkårer, dvs. frivilliga brandkårer och brandmannaföreningar för brandmän i deltidssyssla kan godkännas som ordinarie medlemmar i Förbundet. Förbundets hemort är Storkyro kommun och för närvarande har Förbundet knappt 500 medlemmar.

Förbundet grundades i Tammerfors 4.2.2001 och uppnådde genast under sitt första verksamhetsår en erkänd position inom det finska räddningsväsendets organisationsfält.

Det att Förbundet bildades hade sin grund i många olika faktorer. En av de mest centrala var den att det finska räddningsväsendet ombildades att verka på regional basis, samt den inverkan man bedömde att detta kunde ha, sett speciellt ur avtalsbrandkårernas synvinkel.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund följer noga med förändringarna inom räddningsväsendet och känner samtidigt av hur man reagerar på fältet. I begynnelsens var en av Förbundets mest centrala uppgifter att tillsammans med Finlands Kommunförbund utveckla ett nytt riksomfattande avtalssystem. Det arbetet väntar nu på sin fortsättning.

Förbundet har snabbt uppnått status av aktad påverkare. Bl.a. genom att avge utlåtanden om alla centrala frågor inom räddningsväsende påverkar man kontinuerligt branschens utveckling.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund har representation i ett flertal riksomfattande arbetsgrupper. Förbundets representant eller representanter är bl.a. med i räddningsväsendets delegation, räddningsinstitutets delegation, kommittén för "årets brandman", inrikesministeriets olika utbildningsarbetsgrupper, osv.

Ända sedan grundandet har Finlands Avtalsbrandkårers Förbund haft ett nära samarbete med andra organisationer och påverkarinstanser inom räddningsbranschen. Samarbete har skett både riksomfattande och på regional nivå. Som ett samarbete mellan de organisationer som verkar inom frivilligsektorn (Finlands Avtalsbrandkårers Förbund [SSPL], Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland [SPEK] och Finlands Brandbefälsförbund [SPPL]) har man förverkligat ett flertal seminarier där man bl.a. granskat organisationernas roller och arbetsfördelning.

Tidningen Palokuntalainen - Brandkåristen som utkommer sju gånger per år står Förbundet nära.

På Förbundets initiativ började man riksomfattande fira det frivilliga brandkårsarbetets dag den sista lördagen i augusti. Valet av tidpunkt baserar sig bl.a. på när den frivilliga brandkårsverksamheten föddes i Finland: Åbo Frivilliga Brandkår grundades 28.8.1838.

Riksomfattande firades det frivilliga brandkårsarbetets dag första gången år 2003. På hösten 2004 införde man även en nationell huvudfest. Valet av årets frivilligbrandkår kungörs på det frivilliga brandkårsarbetets dag.

Vi fortsätter att bygga ut hemsidorna.

sspl ruotsi

 

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

Toiminnanjohtaja
Isto Kujala
puh. 040 075 2364

Järjestöpäällikkö
Jaakko Linko
puh. 050 373 9571