KÄSITTEET

Infopankki - Käsitteet

Sopimuspalokunta

Sopimuspalokunta muodostuu yhdistyssopimuksen perusteella (VPK) tai siten, että henkilöstö on suorassa sopimuksessa pelastuslaitokseen (HSPK).

Sopimuspalokuntatoiminta ei ole perustehtävän osalta vapaaehtoista- tai harrastustoimintaa, vaan siihen tulee suhtautua vapaaehtoisuutta ja harrastajamaisuutta vahvemmin. Palokuntayhdistyksissä tehdään kuitenkin paljon vapaaehtoista toimintaa ja siksi muuta kuin sopimuspalokuntatoimintaa voidaan myös luonnehtia harrastustoiminnaksi. Sopimuspalokuntalainen on yleensä myös vapaaehtoispalokuntalainen. 

Vapaaehtoinen palokuntayhdistys (VPK)

Vapaaehtoinen palokuntayhdistys (Huom! ei vapaapalokunta). Se on palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys. Vapaaehtoinen palokuntayhdistys voi olla jakautunut osastoiksi: mm. hälytysosasto, palokuntanaisosasto, palokuntanuoriso-osasto. 

Henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokunta (HSPK)

SOPIMUSPALOKUNTA muodostuu myös siten, että joukko yksittäisiä henkilöitä tekee henkilökohtaisen sopimuksen alueen pelastustoimen kanssa. Näillä sopimuspalokuntalaisilla on useimmiten oma palomiesyhdistys, jossa tehdään myös vapaaehtoistyötä.

Työpaikkapalokunta

on palokunta, jonka henkilöstö osallistuu lähinnä oman työpaikkansa pelastustoimen tehtäviin. Työpaikkapalokuntia ovat mm. teollisuuspalokunta (TPK), laitospalokunta (LPK), sotilaspalokunta (SPK) ja lentoaseman palokunta (Palo- ja pelastussanasto, 2006). Työpaikkapalokunta voi olla myös sopimuspalokunta.

Palokuntasopimus

on sopimus, jonka vapaaehtoinen palokuntayhdistys tai työpaikkapalokunta tekee alueen pelastustoimen kanssa säädösten mukaisten palokunnan toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta SOPIMUSPALOKUNTANA.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

Toiminnanjohtaja
Isto Kujala
puh. 040 075 2364

Järjestöpäällikkö
Jaakko Linko
puh. 050 373 9571