PALOKUNTASOPIMUKSET

Tältä sivulta löytyvät kaikki keskeiset asiakirjat liitetiedostoina, jotka liittyvät palokuntien sopimusjärjestelmään ja palokuntasopimuksiin alueellisessa pelastustoimessa.

VALTAKUNNALLINEN PUITESOPIMUS on Suomen Kuntaliiton ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton välinen sopimus, jolla on ohjattu vapaaehtoispalokuntien siirtymistä alueelliseen pelastustoimeen ja toimimista uudenlaisessa pelastustoimen ympäristössä.

ALUESOPIMUSMALLI on sopimusmalli alueen palokunnille yhteisten asioiden sopimisesta alueen pelastuslaitoksen kanssa.

PALOKUNTASOPIMUSMALLEJA on ohessa kolmenlaisia. Palokuntasopimusmalli (perus) soveltuu suurimmalle osalle VPK-yhdistyksistä. Palokuntasopimus (dynaaminen malli) soveltuu sellaisille palokunnille, joilla valmius vaihtelee eri vuorokauden ja viikon päivien aikana. Sopimusmalli (palomiesyhdistykset) käsittää ne henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokunnat, joiden palomiesyhdistyksissä on sellaista palvelua, jota voidaan tarjota alueelliselle pelastustoimelle yhdistyksenä.

PISTEYTTÄMISTAULUKKO on exel-taulukko, johon on suoraan sijoitettu soluihin laskukaavat. Sopimusjärjestelmään kuuluu, että kaikki alueen palokunnat pisteytetään tämän pisteyttämistaulukon avulla. Näin kaikille palokunnille saadaan oikeuden mukaisesti ja samoilla perusteilla sopimuskorvauksen perusteet. Alueosasto hyväksyy yhdessä pisteen hinnan ja se kerrotaan kunkin palokunnan saamalla pistemäärällä -> SOPIMUSKORVAUS.

SSPL on laatinut sopimisohjeen ja sopimustavoitteet ja sopimusprosessin kuvauksen. Ne löytyvät ohesta.

 

Ladattavat dokumentit:

1. Valtakunnallinen puitesopimus

2. Aluesopimusmalli

3. Palokuntasopimusmalli

4. dynaamisen palokuntasopimuksen malli

5. Sopimusmalli palomiesyhdistykset

6. Pisteyttamistaulukko

7. SSPL_sopimusohje

8. SSPL_sopimustavoitteeetjaprosessi

 

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

Toiminnanjohtaja
Isto Kujala
puh. 040 075 2364

Järjestöpäällikkö
Jaakko Linko
puh. 050 373 9571