OPASPANKKI

Hyvinvoiva  Sopimuspalokunta -selvitys

Suomen sopimuspalokunnat ovat yksi merkittävistä lakisääteisistä työtä tekevistä kolmannen sektorin toimijoista. Palokuntien hyvinvointi ja tehokkuus ovat tärkeitä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin ajatellen. 

Tämä Palosuojelurahaston rahoittama selvitys toimenpidesuosituksineen on osa pyrkimystä kehittää sopimuspalokuntien hyvinvointia ja sitä kautta niiden kykyä palvella yhteiskuntaa tehokkaasti tulevaisuudessakin.

Selvitys valmistui tammikuussa 2013 ja se on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi.

       

 

Sopimuspalokuntien lähtövarmuus

Vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin -hankkeen väliraportti vuodelta 2013.

Inklusive resumé på svenska.

 

Tiedotusmateriaali Sopimuspalokuntatoiminnasta (Powerpoint)

1. SSPL esitys

2. SSPL presentation

 

Työterveyshuolto Sopimuspalokunnissa 2013

Tämä opas on suunnattu kaikille sopimuspalokunnissa ja pelastuslaitoksissa työskenteleville esimiehille ja lähiesimiehille. 

Opas on valmistunut sisäasiainministeriön pelastuslaitosten valtakunnallisen työhyvinvointihankkeen tuotoksena marraskuussa 2013. Opas on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi.

       

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

Toiminnanjohtaja
Isto Kujala
puh. 040 075 2364

Järjestöpäällikkö
Jaakko Linko
puh. 050 373 9571