SSPL UUTISET

Kansanedustaja Arto Pirttilahti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtajaksi 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry. (SSPL) valitsi vuosikokouksessaan 27.6.2020 Tampereella liiton uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Arto PirttilahdenHänet valittiin viimevuoden lopulla tapaturmaisesti menehtyneen kansanedustaja Antti Rantakankaantyön jatkajaksi.

Agrologi Arto Pirttilahti on kotoisin Mänttä-Vilppulasta. Hänon ollut Suomen Keskustan kansanedustajana vuodesta 2011 alkaen. Eduskunnassa Arto Pirttilahti toimii mm. talousvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsenenä. 

– SSPL:lle on tärkeää, että liiton johdossa on henkilö, joka voi toimia pelastustoimen sopimuspalokuntien ja sopimushenkilöstön asialla mahdollisimman laajasti, tasapuolisesti ja avarakatseisesti, toteaa liiton varapuheenjohtaja Juho Luukko

– Keskeinen merkitys valinnassa oli niillä arvoilla,joita puheenjohtajaksi valittu henkilö edustaaKansanedustaja Arto Pirttilahti on viime vuosina perehtynyt Suomen pelastustoimeen ja erityisesti sopimuspalokuntatoimintaan. Hänen ajatuksensa pelastustoimen kehittämisestä heijastavat hyvin jäsenkenttämme tuntoja.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on tavoite turvata harvaan asuttujen alueiden pelastustoimi ja pitää se lähipalveluna. Sopimuspalokunnat ovat merkittävä osa koko maan pelastustoimea, mutta etenkin harva-alueilla ne ovat käytännössä pelastustoimen ainut pelastustoimintaa tekevä resurssi. Myös kaupunkialueilla ja taajamissa sopimuspalokuntien merkitys on suuri.

 

artopirttilahtipieni

SOPIMUSPALOKUNTIEN VARALLAOLOA TULEE SEURATA JA KEHITTÄÄ -PELASTUSLAITOKSET VASTUUSSA LÄHTÖVARMUUDESTA 

Pelastuslain (28 §) mukaan pelastuslaitokset ovatvastuussa siitä, että pelastustehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. 

Määräys koskee koko valtakuntaa. Osassa maata valmiutta on varmistettu nk. varallaololla, josta on maksettu osittaista tuntipalkkaa. Uusimpien tulkintojen myötä tämä toimintamalli on nyt uhattuna. Erityisesti varallaolojen purkamisia on kohdistumassa sopimuspalokuntiin. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry. (SSPL) onkinesittänyt huolen siitä, miten tilanne on kehittymässä eri pelastustoimen alueilla

Ongelma ei ole kaikkialla olemassa, ja joillakin alueilla on yhteistoiminnalla haettu lähtövalmiuden varmistamiseksi erilaisia tilapäisratkaisuja, mutta osalla alueista näin ei ole menetelty.  Pelkkä varallaolojen purkaminen ja sopimuksien muuttaminen yksipuolisesti tulisi näkemyksemme mukaan niin heikentämään kuin ajamaan alas sopimuspalokuntia ja kansalaisten saamia palveluja erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Pahimmassa skenaarioissa ajaudutaan tilanteeseen, jossa sopimuspalokuntajärjestelmä ei nykymittakaavassa pysty enää tulevaisuudessa tarjoamaan palveluita pelastustoimelle kentälle. Siitä kärsisi sekä kansalaisten päivittäinen turvallisuus että yhteiskunnan kyky vastata laajempiin haasteisiin.

Valmiuden varmistamiseksi tulee varallaolojen houkuttelevuutta kehittää,sekä uusia kannustimia ja toimintamalleja ottaa käyttöön. Niihin ei kuulu niukkuuden jakaminen, sopimuspalokuntatoiminnan vähättely eikä varsinkaan sopimuspalokuntatoiminnan näkymättömäksi tekeminen. Niihin kuuluu arvostuksen tosiasiallinen nostaminen ja kaikenlaisten sopimuspalokuntatoimintaa haittaavien tekijöiden poistaminen. Sopimuspalokuntatoiminta tulee aidosti tunnustaa osaksi pelastustoimen järjestelyä kaikilla tasoilla aina lainsäädäntöön asti.

Tässä tilanteessa on haettava rakentavia ratkaisuja myös totuttujen toimintamallien ulkopuolelta.  Missään tapauksessa ei voida hyväksyä sitä, että pelastuslaitokset ”säästösyistä” eri tavoilla siirtävät rahoitusta pois sopimuspalokuntatoiminnasta, joka kuuluu pelastustoimen kustannustehokkaimpiin osiin.   

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto esittää, että Sisäministeriön pelastusosasto koordinoisi ja seuraisi tätä kehitystä yhdessä Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ja pelastuslaitoksien kanssa, jolloin aktiivisesti pyrittäisiin yhdessä löytämään keinoja, joiden avulla varallaoloja voitaisiin edelleen jatkaa huolimatta työaikalainsäännön aiheuttamista haasteista ja/tai korvata toisilla sopimuspalokuntiin nojaavilla ratkaisuilla.

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hallitus ja Jaakko Linko ovat päätyneet ratkaisuun, että toiminnanjohtajan työsuhde ei jatku 22.4.2020 jälkeen.

Liitto aloittaa välittömästi toiminnanjohtajan hakuprosessin. Hakuprosessin aikana liiton varapuheenjohtaja Juho Luukko (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 050-3691929) vastaa toiminnanjohtajan tehtävistä. 

Liiton sähköpostiosoite on toistaiseksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Liiton hallitus

 

Styrelsen för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund och Jaakko Linko har kommit fram till att verksamhetsledarens arbetsförhållande inte fortsätter efter 22.4.2020.

Förbundet inleder omedelbart processen för att få en verksamhetsledare. Under tiden svarar förbundets viceordförande Juho Luukko (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tel. 050-3691929) för verksamhetsledarens uppgifter. Förbundets email-adress är tills vidare Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Förbundets styrelse

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on vahva sopimuspalokuntien ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnan puolesta toimiva järjestö. Jäsenyhteisöjämme ovat palokuntayhdistykset. Tuotamme jäsenistöllemme, pelastustoimelle ja koko yhteiskunnalle tuki- ja asiantuntijapalveluita laajassa sidosryhmäverkostossa.

HAEMME LIITOLLE TOIMINNANJOHTAJAA

Toiminnanjohtaja vastaa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton operatiivisesta järjestötoiminnasta. Työ on monipuolista ja samalla vaativaa. Työhön kuuluu valtakunnallista vaikuttamista, johtamista, suunnittelua, yhteistoimintaa, viestintää, kouluttamista ja jäsenistön palvelua.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä:

- tehtävään soveltuvaa koulutusta

- hyvää kielitaitoa – suomi, ruotsi ja englanti

- sopimuspalokuntatoiminnan ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnan tuntemusta

- oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa

- johtamis- ja suunnittelutaitoja, sekä lähiesimiestaitoja

- esiintymisvalmiutta, kouluttamis- ja yhteistyötaitoja, viestinnän ja sosiaalisen median osaamista

Arvostamme:

- kehittämishenkistä työotetta

- halua kehittää omaa osaamista

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää itsenäistä, tulosvastuullista toimintaa. Toiminnanjohtajan työtehtävien tuloksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista otetta ja luottamuksellista työskentelytapaa niin omien työntekijöiden, hallituksen kuin sidosryhmien välillä.

Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja ajoittaista ilta- ja viikonlopputyöskentelyä.

Tarjoamme mielenkiintoisen haasteen, itsenäisen työn ja tehtävässä tarvittavat työkalut. Tarjoamme järjestönä myös monipuolisen tuen tehtävän onnistuneen hoitamisen takaamiseksi.

Tehtävä tulisi vastaanottaa mahdollisimman pian esim. 1.8.2020 tai sovittuna muuna aikana.

Hakemukset osoitetaan Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hallitukselle 30.6.2020 mennessä –sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Halutessasi voit liittää mukaan videohakemuksen, joka on pituudeltaan max. 2 min.

Mukana tulee olla palkkatoivomus ja ansioluettelo. Hakemuksia emme palauta.

Lisätietoja: vt.puheenjohtaja Juho Luukko 050 369 19 29 ja varapuheenjohtaja Markku Kallio 0400 277 533

SSPL järjestää Suomen suurimmat virtuaaliset palokuntaharjoitukset verkossa. Harjoitukset toteutetaan TEAMS-videoneuvottelun avulla ja aiheenakin ko. palvelun käyttö ja hyödyntäminen. Jatkossa tarkoituksena on järjestää koulutuksia myös operatiiviseen pelastustoimintaan liittyvistä aiheista. Koulutukseen voi osallistua livenä 250 henkilöä, tallenne koulutuksesta julkaistaan myöhemmin.

Tapahtuma järjestetään tiistaina 14.4.2020 kello 18:00 - 19:00. Mukaan pääset tästä linkistä!

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Korpraalintie 3 25250 MÄRYNUMMI
toimisto(a)sspl.fi

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215

Lisäinformaatio