SSPL UUTISET

Vuoden 2020 sopimuspalokunnaksi on Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) valinnut Hämeenlinnan Vapaaehtoinen Palokunta Ry:n., joka on Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntaHämeenlinnan VPK on ollut aktiivisesti kehittämässä palokuntien laadukasta jälkivahingontorjuntatoimintaa normaalin hälytystoiminnan rinnalla. Yhdistyksenä Hämeenlinnan Vapaaehtoinen Palokunta ry on aktiivinen ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia palokuntatoiminnassa tarjoava yhteisö. Palokunta on aktiivisesti pyrkinyt löytämään jäsenilleen mielekästä toimintaa ja ylläpitämään toimintansa laatua, erityinen kiitos ja kunniamaininta on annettu palokunnan veteraaniosastolle aktiivisuudestaan ja palokunta-arvojen vaalimisesta.

Huomionosoituksen palokunnalle luovutti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton (SSPL) puheenjohtajaArto PirttilahtiHämeenlinnassa29.8.2020Pirttilahdenmukaan SSPL haluaa olla tekemässä sopimuspalokuntatyötä näkyväksi, jotta se saisi sen arvostuksen, joka sille pelastustoimen palveluiden yhtenä peruspilarina kuuluu.

Harvaan asutussa maassamme pelastustoimen palvelut on turvattu suurimpien taajamien ammattipalokunnilla, mutta noin 90 %:issa maan pinta-alasta sopimuspalokuntalaiset tuovat ensimmäisen avun kansalaisten luo. Myös suurissa taajamissa - kuten nyt Hämeenlinnassa -ovat sopimuspalokunnat tukemassa ammattipalokuntien toimintaa suuremmissa ja päällekkäisissä tilanteissa. 

Tällä tänään julkistettavalla valinnalla haluamme tukea ja kannustaa sopimuspalokuntatoimintaa ja toisaalta myös tehdä tunnetuksi palokuntayhteisöjentekemää muutakin arvokasta työtä yhteiskunnan hyväksi.Nyt Hämeenlinnan VPK:lleluovutettu kunniamaininta on tunnustus kokoHämeenlinnan vapaaehtoisen palokuntayhdistyksen jäsenistölle, niin sopimuspalokuntatoimintaan osallistuville, kuin nuoriso-, nais- ja veteraaniosastolaisille, toteaa Pirttilahti

SSPL nimeää vuosittain vuoden sopimuspalokunnan. Tällä valtakunnallisella kunniamaininnalla liitto haluaa tänä vuonna korostaa hyvin toimivan, lähtövarman ja koko ajan kehittyvän sopimuspalokunnan merkitystä pelastustoimelle, sekä kansalliselle kokonaisturvallisuudelle.

Kunniamaininnan ovat saaneet 2003 Heinäveden VPK, 2004 Konginkankaan VPK ja Äänekosken VPK, 2005 Sodankylän VPK, 2006 Nurmon VPK, 2007 Hitis FBK (Hiittisten VPK), 2008Harjunalustan VPK, 2009 Taivassalon VPK, 2010 Anjalan VPK, 2011 Kauhavan palokunta, 2012 Tirilän VPK, 2013 Punkaharjun VPK, 2014 Porin VPK, 2015 Pyhäsalmen VPK, 2016 Kustavin VPK, 2017 Virojoen VPK, 2018 Lappajärven palokunta ja 2019 Piikkiön VPK.

Timo Kouki on ilmoittanut, ettei hän alkuperäisestä poiketen ota vastaan toiminnanjohtajan tehtävää 1.9.2020. Kouki perustelee ratkaisuaan henkilökohtaisilla syillä, eikä tapahtumaan sisälly dramatiikkaa. Liitto kunnioittaa Koukin ratkaisua ja toivottaa hänelle hyvää ja menestysekästä jatkoa.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on valinnut 1.9.2020 alkaen uudeksi toiminnanjohtajaksi Ari Maskosen. Maskonen on Kellokoskelainen perheenisä, joka on aikuisiällä löytänyt palokuntatoiminnan, jossa on ollut mukana niin operatiivisessa hälytystoiminnassa, kuin myös erilaisissa kehittämishankkeissa. Maskosella on vahva kokemus järjestötyöstä ja yhdistyshallinnosta sekä osaamista erilaisten projektien hallinnasta ja toteutuksesta.

Uuden toiminnanjohtajan vaihdos ennen varsinaisen työn aloittamista ei vaikuta oleellisesti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton normaaliin toimintaan. Jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita palvelee normaaliin tapaan Liiton toimistolla järjestöpäällikkö Aleksi Peurala, johon voi jatkossakin olla yhteydessä mieltä askarruttavissa palokunta-asioissa.

 

 

Ari Maskonen3

Kansanedustaja Arto Pirttilahti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtajaksi 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry. (SSPL) valitsi vuosikokouksessaan 27.6.2020 Tampereella liiton uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Arto PirttilahdenHänet valittiin viimevuoden lopulla tapaturmaisesti menehtyneen kansanedustaja Antti Rantakankaantyön jatkajaksi.

Agrologi Arto Pirttilahti on kotoisin Mänttä-Vilppulasta. Hänon ollut Suomen Keskustan kansanedustajana vuodesta 2011 alkaen. Eduskunnassa Arto Pirttilahti toimii mm. talousvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsenenä. 

– SSPL:lle on tärkeää, että liiton johdossa on henkilö, joka voi toimia pelastustoimen sopimuspalokuntien ja sopimushenkilöstön asialla mahdollisimman laajasti, tasapuolisesti ja avarakatseisesti, toteaa liiton varapuheenjohtaja Juho Luukko

– Keskeinen merkitys valinnassa oli niillä arvoilla,joita puheenjohtajaksi valittu henkilö edustaaKansanedustaja Arto Pirttilahti on viime vuosina perehtynyt Suomen pelastustoimeen ja erityisesti sopimuspalokuntatoimintaan. Hänen ajatuksensa pelastustoimen kehittämisestä heijastavat hyvin jäsenkenttämme tuntoja.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on tavoite turvata harvaan asuttujen alueiden pelastustoimi ja pitää se lähipalveluna. Sopimuspalokunnat ovat merkittävä osa koko maan pelastustoimea, mutta etenkin harva-alueilla ne ovat käytännössä pelastustoimen ainut pelastustoimintaa tekevä resurssi. Myös kaupunkialueilla ja taajamissa sopimuspalokuntien merkitys on suuri.

 

artopirttilahtipieni

Tuleva SOTE-uudistus on myös täysimittaisesti pelastustoimen uudistus. Parhaillaan on lausuttavana SOTE-järjestämislakiluonnos, joka sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös pelastustoimen järjestämisen. Järjestämismallia muutettaessa ollaan vähintään yhtä suuren asian äärellä, kuin pelastustoimea alueellistettaessa.

Haluammekin SSPL:n toimesta kuulla palokuntalaisia mahdollisimman laajasti osana omaa lausuntoamme järjestämislakiluonnoksesta. Lausunnon taustamateriaali on laaja, ja jottei yksikään huomionarvoinen kohta jäisi huomaamatta, toivomme, että te palokuntalaiset jakaisitte omat huominne kanssamme. Lausuntoaikaa on 25.9.2020 saakka, jotta voisimme liittää ajatuksenne lautuntoomme, pyydämme kommentteja 11.9.2020 mennessä.

Kommentit voitte jättää tämän lomakkeen kautta. Kommentit voi lähettää myös sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Materiaali lausuntoa varten löytyy täältä. Yhteen tiedostoon koottuna aineisto on huimat 1208 sivua, ja sisältää sanan "sopimuspalo" 50 kertaa. Tämä kuvannee hyvin asian laajuutta, ja toisaalta sitä, miksi toivomme teiltä hyviä ajatuksia ja huomioita asian suhteen. Kommentoikaa lausuntomateriaaliin liittyen mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti asioita, joilla uskotte olevan vaikutusta sopimuspalokuntatoiminnan kannalta.

SOPIMUSPALOKUNTIEN VARALLAOLOA TULEE SEURATA JA KEHITTÄÄ -PELASTUSLAITOKSET VASTUUSSA LÄHTÖVARMUUDESTA 

Pelastuslain (28 §) mukaan pelastuslaitokset ovatvastuussa siitä, että pelastustehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. 

Määräys koskee koko valtakuntaa. Osassa maata valmiutta on varmistettu nk. varallaololla, josta on maksettu osittaista tuntipalkkaa. Uusimpien tulkintojen myötä tämä toimintamalli on nyt uhattuna. Erityisesti varallaolojen purkamisia on kohdistumassa sopimuspalokuntiin. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry. (SSPL) onkinesittänyt huolen siitä, miten tilanne on kehittymässä eri pelastustoimen alueilla

Ongelma ei ole kaikkialla olemassa, ja joillakin alueilla on yhteistoiminnalla haettu lähtövalmiuden varmistamiseksi erilaisia tilapäisratkaisuja, mutta osalla alueista näin ei ole menetelty.  Pelkkä varallaolojen purkaminen ja sopimuksien muuttaminen yksipuolisesti tulisi näkemyksemme mukaan niin heikentämään kuin ajamaan alas sopimuspalokuntia ja kansalaisten saamia palveluja erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Pahimmassa skenaarioissa ajaudutaan tilanteeseen, jossa sopimuspalokuntajärjestelmä ei nykymittakaavassa pysty enää tulevaisuudessa tarjoamaan palveluita pelastustoimelle kentälle. Siitä kärsisi sekä kansalaisten päivittäinen turvallisuus että yhteiskunnan kyky vastata laajempiin haasteisiin.

Valmiuden varmistamiseksi tulee varallaolojen houkuttelevuutta kehittää,sekä uusia kannustimia ja toimintamalleja ottaa käyttöön. Niihin ei kuulu niukkuuden jakaminen, sopimuspalokuntatoiminnan vähättely eikä varsinkaan sopimuspalokuntatoiminnan näkymättömäksi tekeminen. Niihin kuuluu arvostuksen tosiasiallinen nostaminen ja kaikenlaisten sopimuspalokuntatoimintaa haittaavien tekijöiden poistaminen. Sopimuspalokuntatoiminta tulee aidosti tunnustaa osaksi pelastustoimen järjestelyä kaikilla tasoilla aina lainsäädäntöön asti.

Tässä tilanteessa on haettava rakentavia ratkaisuja myös totuttujen toimintamallien ulkopuolelta.  Missään tapauksessa ei voida hyväksyä sitä, että pelastuslaitokset ”säästösyistä” eri tavoilla siirtävät rahoitusta pois sopimuspalokuntatoiminnasta, joka kuuluu pelastustoimen kustannustehokkaimpiin osiin.   

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto esittää, että Sisäministeriön pelastusosasto koordinoisi ja seuraisi tätä kehitystä yhdessä Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ja pelastuslaitoksien kanssa, jolloin aktiivisesti pyrittäisiin yhdessä löytämään keinoja, joiden avulla varallaoloja voitaisiin edelleen jatkaa huolimatta työaikalainsäännön aiheuttamista haasteista ja/tai korvata toisilla sopimuspalokuntiin nojaavilla ratkaisuilla.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Toiminnanjohtaja
Aleksi Peurala
040 080 3215

Lisäinformaatio