VETOA JA VOIMAA

Heinin blogikirjoituksia 18.1.2017 alkaen

Blogin kirjoittajana on toiminut Vetovoimainen sopimuspalokunta- hankkeen (2016-2017) työhyvinvoinnin asiantuntija, psykologi Heini Kämäräinen.

Blogissa hän jakaa hankkeen ajankohtaisia asioita, omia ajatuksiaan työhyvinvoinnista sekä pohdintaa sopimuspalokunnista ja niiden vetovoimaisuudesta tutkimusmatkailijan näkökulmasta.

Marraskuuhun ollaan tultu ja Vetovoimainen sopimuspalokunta –hanke on saatu päätökseen. Hankkeen tiimoilta muodostui Vetoa & Voimaa –nimi hankkeen tuotteille. Vetoa & Voimaa kuvaa palokuntiin suuntautuvaa vetovoimaisuutta ja yhteistyön tuomaa voimaa. Hankkeen tuotteita ovat Vetoa & Voimaa –paketti jokaiseen sopimuspalokuntaan; Vetoa & Voimaa –verkkovalmennus Facebookissa; verkkosivusto SSPL:n uusille nettisivuille (tulevat lähiaikoina) sekä tämä blogi. Olemme saaneet hankkeesta hyvää palautetta, jonka nöyränä ja kiitollisena vastaanotamme. Toivon, että hankkeen kautta on syntynyt uutta ajateltavaa. Kiitän ensisijaisesti palokuntalaisia ympäri Suomen; niin verkkovalmennuksen kuin henkilökohtaisten palokuntavierailujen ja tapahtumien kautta kohdattuja. Ilman palokuntalaisten panosta tämä ei olisi ollut mahdollista ja ihailen heidän ennakkoluulotonta asennettaan. Palokuntalaisissa ympäri Suomen on valtavasti voimaa ja osaamista, joka on vielä osittain valjastamatta käyttöön. Puhumattakaan potentiaalisista palokuntalaisista, joita lienee jokaisen tuttavapiirissäkin.

Tämä kertoo myös selkeää tarinaa yhteistyön merkityksestä – kun jaetaan kokemuksia ja ollaan tekemisissä toistemme kanssa, pieniä ihmeitä voi tapahtua. Isot muutokset eivät useimmiten tapahdu hetkessä - isoa laivaa on hidas kääntää. Sen sijaan pienempiä muutoksia tekemällä voidaan käännöksestä tehdä mukavampi matkassa olijoille. Sen sijaan, että odottaisimme suurien tekijöiden siirtoja, voimme itse tehdä olemisestamme mielekkäämpää sillä välin. Aina on toivoa ja mahdollisuus parantaa tilannetta, ja juuri sinulla on annettavaa.

Ilokseni olen saanut huomata, että jossain päin Suomea palokunnat ovat järjestäneen vuosien (tai jopa vuosikymmenten!) tauon jälkeen yhteisharjoitukset lähiseudun palokuntien kanssa. Tai palokunnat ovat kutsuneet toisiaan tutustumaan toistensa toimintaan. Tämän on huomattu olevan toivottua ja motivoivaa, jotain tällaista kenties ollaan kaivattukin. Ja miten mahtava tilaisuus yhteistyö onkaan oppia toisilta. Jos siis jotain haluat tehdä, voisin suositella ensimmäiseksi siirroksi yhteistoimintaa lähiseudun palokunnan tai palokuntien kanssa. En tiedä mitä kaikkea se voi antaa - mutta sen tiedän, että turhaa se ei ole.

Hanke päättyy ja minun osuuteni siinä myös. Jään kuitenkin ainakin vielä toistaiseksi Suomen sopimuspalokuntien liiton toimintaan mukaan. Eihän tästä poiskaan malta jäädä ;) Kenties siis jatkossakin tavataan palokuntalaistapahtumissa, Facebookissa, tai kuka tietää paloasemalla. Tämä blogi päättyy tähän, mutta tekstit jäävät luettavaksi uusillekin nettisivuille.

Kiitos! Heini

Vetoa&Voimaa –verkkovalmennus on alkanut Facebookissa. Jos et ole vielä mukana, klikkaa itsesi mukaan Facebookissa Vetoa&Voimaa -nimiseen ryhmään. Ryhmässä on jo yli 900 jäsentä, joten tämä on jo sinänsä ainutlaatuinen tilaisuus päästä jakamaan ajatuksia palokuntien vetovoimaisuudesta muiden sopimuspalokunta-alan tekijöiden kanssa. Mukana on kirjoituksia, videoita, kyselyitä ym. teeman ympärillä keskustelua johdattamassa. Sisältöä ovatkin luomassa minun lisäkseni ryhmän jäsenet, keskustelun ja kommenttien kautta.

Ensimmäisen viikon teemana valmennuksessa on rekrytointi ja viestintä. Olen itse sitä mieltä, että hyvästä viestinnästä lähtee todella moni asia. Voisi oikeastaan sanoa, että toimintaanne ei ole olemassa muille, ellette viesti siitä. Jos haluatte uusia mukaan, täytyy heidän tietää mitä teillä tapahtuu. Ja heille täytyy antaa toiminnasta mielenkiintoinen ja vetovoimainen kuva! Toimivalla viestinnällä luodaan mielikuvia, lisätään yhteisymmärrystä, muokataan asenteita, rakennetaan siltoja, vaikutetaan, sitoutetaan ja tuetaan toisiamme. Huonolla tai puutteellisella viestinnällä kasvatetaan kuiluja, luodaan oiva alusta väärinymmärryksille ja saadaan aikaan turhautumista. Onnistuessaan viestintä tukee pelastustoimen arvojen mukaista mielikuvaa: inhimillistä, ammatillista ja luotettavaa.

Jos viestinnän kehittäminen kiinnostaa, voitte aloittaa tutustumalla esimerkiksi yhdistyksen viestintäoppaaseen. Kun termit ja viestinnän idea ovat hallussa, hyvä idea edetä on koota palokunnan jäsenistöä mahdollisimman paljon paikalle ja aloittaa tarkempi suunnittelu ja työnjako. Täältä löytyy opinnäytetyö, jossa on tehty VPK:lle sisäisen viestinnän suunnitelma. Siitä voi kenties hyödyntää oman viestintää suunnitellessa.

Kuten muussakin palokuntatoiminnassa ja sen kehittämisessä, hommat saattavat usein kasaantua yksille ja samoille henkilöille. Palokunnan päällikön (tai muun aktiivin) ei tarvitse tehdä kaikkea. Kannattaakin käyttää keinot osallistaa muita palokunnan jäseniä. Istuttakaa väki pöydän ääreen, tai käyttäkää harjoitusilta tulevaisuuden suunnitteluun. Ideoinnissa voitte käyttää Vetoa&Voimaa –oppaan (jaettu jokaiseen sopimuspalokuntaan ja löytyy opaspankista) menetelmiä. Kun tehtäviä saadaan delegoitua laajemmalle, palokunnan päällikölle jää enemmän aikaa muihin päällikön tehtäviin, jotka eivät tekemällä lopu.

Jos olet palokunnan jäsen, mieti mitä voisit tehdä oman palokuntasi hyväksi? Onko jokin tehtävä jonka voisit ottaa hoitaaksesi? Onko jotain jota osaat erityisen hyvin tai joka sinua kiinnostaa?

Jos olet palokunnan vastuuhenkilö, mieti mitä voisit tehdä muiden osallistamiseksi toimintaan? Tiedätkö millaista osaamista tai kiinnostusta jäsenistöstä löytyy? Miten heitä voisi motivoida käyttääkseen sitä palokuntanne hyväksi? Viestillä on väliä. Ja se menee paremmin perille, kun se kerrotaan selkeästi ja ajatuksella.

Heini

Kesälaitumilta on jo palattu, tai vähitellen palaillaan, sekä oman työn, että palokuntien aktiivisen kauden suhteen. Monessa palokunnassa alkaa taas harjoituskausi ansaitun tauon jälkeen. Kesä voi olla seesteisempi aika palokuntatoiminnan suhteen, jolloin hälytystehtäviäkin on vähemmän, tai päinvastoin, eli hälytyksiä voi olla eniten juuri kesäisin – tämä riippuu paljon alueesta, jolla oma palokunta sijaitsee. Oli tilanne kummin vain, toivottavasti olet kesän aikana onnistunut keräämään intoa ja energiaa lähteä kohti uutta syksyä myös palokuntatoiminnan näkökulmasta. Syksy näyttäytyy usein uuden alkuna ja jonkinlaisena taitekohtana ihmisen elämässä, joten tässä hetkessä voi tulla mieleen pohtia myös omaa tulevaisuutta palokunnassa. Mihin suuntaan minä haluan osallistumistani palokunnassa viedä? Mihin suuntaan me haluamme palokuntaamme viedä?

Lähipäivinä tulette saamaan postin mukana palokuntaanne Suomen Sopimuspalokuntien Liiton teille tarjoaman VETOA & VOIVAA –paketin, jossa on materiaalia palokunnan kehittämisen tueksi. Jokainen palokunta on omanlaisensa, ja paras asiantuntemus juuri teidän palokuntanne kehittämiseen löytyy teiltä. Kokoontukaa yhteen, kuulkaa kaikkien ajatuksia, pitäkää mieli avoinna. Siihen mitä kannattaa kehittää, ja miten sitä saada alkuun, saatte tukea VETOA & VOIMAA -oppaasta. Työhyvinvointi myös palokunnassa lähtee siitä, miten kohtaamme toisiamme. Tässä jokapäiväisessä, mutta tärkeässä asiassa teitä muistuttaa paketin mukana tuleva juliste. Paketista löytyy myös esine, mutta mikä se on, säilykööt vielä yllätyksenä. Esineen mukana tulevasta ohjeesta ajattelen, että se kiteyttää sen mistä itse ajattelen suuren osan palokuntien hyvinvointia ja vetovoimaa syntyvän: ei ole olemassa vastustajia, on vain kanssapelaajia. Yhteispeliä tarvitaan niin oman palokunnan sisällä, toisten palokuntien kanssa sekä pelastuslaitoksen suuntaan. Oma asenne vaikuttaa paljon siihen suhtaudutaanko tovereihin vastustajina vai kanssapelaajina.

Palokuntanne on osaamista täynnä ja se kannattaa käyttää hyödyksi. Sopimuspalokuntalainen on enemmän kuin sammutusmies – hän on myös osaaja joillakin muilla saroilla. VETOA & VOIMAA – paketin materiaali (sekä paljon lisämateriaalia!) tulee myös SSPL:n uusituille nettisivuille tämän syksyn aikana. Sivuille tulee oma VETOA & VOIMAA – osio, josta materiaalia on helposti löydettävissä silloin kun sitä tarvitsee. Ajatukseni on, että VETOA & VOIMAA –sivusto olisi palokuntien jatkuvan kehittämisen tuki, jonne voi aina palata.

Eikä siinä vielä kaikki. VETOA & VOIMAA –teema tulee jatkumaan verkkovalmennuksella, johon kaikki palokuntatoiminnassa mukana olevat ovat tervetulleita osallistumaan joustavan aikataulun ja osallistumisen tavan mukaan. Toivon osanottajamäärän oleva mahdollisimman suuri, näin myös palokunnat itse saavat siitä suurimman hyödyn irti. Tavoitteena on, että pääsemme vuorovaikutteisesti syventämään vetovoimaisuuden ja työhyvinvoinnin teemoja. Valmennus on erinomainen mahdollisuus kuulla mitä Suomen muissa sopimuspalokunnissa on meneillään ja jakaa ajatuksia onnistumisista ja haasteista. Sekä saada ajankohtaisia näkemyksiä vetovoimaisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Valmennus ei vaadi jotain tiettyä suoritusta, jotta siihen voi osallistua, vaan jokainen voi osallistua juuri siinä määrin mikä on itselle sopivaa. Kommentointi on suotavaa, mutta ei välttämätöntä, osallistua voi myös vaikka vain seuraamalla keskustelua ja katsomalla alustus- ja luentovideot. Lisätietoa valmennuksesta ja kutsut valmennukseen tulevat tämän syksyn aikana SSPL:n tiedotteena sekä ilmoituksena Palokuntalainen -lehdessä.

Heini

Olen lähes vuoden saanut tehdä töitä sopimuspalokuntien parissa ja kaiken muun mielenkiintoisen lisäksi yhteen asiaan tunnun törmäävän säännöllisesti. Nimittäin palokuntien yhteistyö - ja sen toimivuus - pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitos tekee sopimukset palokuntien kanssa ja tässä asetelemassa voi nähdä jotain alisteista, jos niin haluaa. Kalusto ja välineet tulevat nekin useimmissa tapauksissa pelastuslaitokselta ja palokunnat toivovat tulevansa näissä hankinnoissa kuulluksi ja kohdelluksi tasapuolisesti.

SSPL on teettänyt tänä vuonna toisen kerran Sopimuspalokuntabarometri –kyselyn jossa on kartoitettu sopimuspalokuntien toimintaa laajasti eri osa-alueittain. Vuoden 2014 barometri löytyy SSPL:n nettisivuilta ja vuoden 2017 versio julkaistaan lähiaikoina. Barometrissa on kysytty kuinka moni on harkinnut palokuntatoiminnasta luopumista viimeisen vuoden aikana. Myönteisen vastauksen antoi 26,1 %. Kun kysyttiin syitä luopumisesta harkitsemiseen, on suurimpana syynä vaikeus sovittaa palokuntatoimintaa yhteen muun elämän kanssa (42,5 %). Toiseksi suurimpana syynä on kuppikuntaisuus, kiusaaminen tai muut henkilöiden väliset ristiriidat (35,2 %). Myös muut ihmissuhteisiin liittyvät syyt nousevat esille, joten tämä meidän hanke on tärkeällä asialla: yhteishenkeen ja työhyvinvointiin on syytä panostaa myös jatkossa. Kolmanneksi suurin syy luopumisesta harkitsemiseen on pelastuslaitoksen toiminta, kuten yhteistyö, asenteet ja resurssit (30,9 %). Kun kysyttiin pelastuslaitoksen kanssa yhteistyön sujuvuutta, koki suurin osa yhteistyön sujuvan hyvin tai kohtalaisesti, mutta 13,9 % vastaajista koki yhteistyön toimivan välttävästi tai huonosti. Kun heiltä kysyttiin syitä haasteille yhteistyössä, suurimmiksi syiksi nousivat pelastuslaitoksen johdon asenneongelmat (60,7 %) ja yksittäisten henkilöiden asenneongelmat (51,4 %).

Mitä tästä pitäisi ajatella? 13,9 % palokuntalaisista kokee, että yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa ei toimi niin kuin pitäisi, ja syiden he kokevat olevan pitkälti pelastuslaitoksen asenneongelmissa. Tätä kokemusta ei voi väittää vääräksi, vaan jostain se kumpuaa. Uskon, että pelastuslaitokset toivovat arvioiden olevan parempia, joten aika voisi olla kypsä yhteistyön kehittämiselle molemmin puolin. Näen vahvasti, että yhteistyön toimivuus on molempien osapuolten – pelastuslaitoksen ja palokunnan – vastuulla. Molemmat voivat vaikuttaa siihen, kuinka hommat ja kommunikointi pelaavat. Tosin aiemmin mainitsemani palokuntien jossain määrin alisteiseksi koettu rooli pelastuslaitokseen nähden voi tehdä sen, että palokunnat odottavat aloitteita ensisijaisesti pelastuslaitokselta. Joka tapauksessa on asioita joita palokunnatkin voivat tehdä yhteistyön eteen. Yhteistyö on yhteistyötä, sitä ei voi tehdä yksipuolisesti. Näen, että pelastuslaitoksen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen on ehdottomasti koko yhteiskunnan edun mukaista ja sen kuuluisi olla mahdollisimman saumatonta ja arvostavaa.

Muun muassa tästä teemasta pääsemme keskustelemaan Vetoa&Voimaa –verkkovalmennuksessa. Voit jo nyt tulla mukaan valmennukseen liittymällä Facebookissa ryhmään ”Vetoa&Voimaa”. Nähdään siellä!

Heini

Palokuntien työturvallisuuden tilaa voisi kuvata tällä hetkellä niin, että se hakee linjaansa ja suuntaansa. Kuka vastaa, mistä vastaa ja millä tavoin? Tällä hetkellä pohditaan suuntaviivoja sen suhteen missä määrin työturvallisuusvastuut ovat palokuntien itsensä ja missä määrin pelastuslaitoksen vastuulla. Oli vastuutahona ken tahansa, se ei muuta jokaisen henkilökohtaista vastuuta työturvallisuudesta omalta osaltaan eikä myöskään poista tarvetta yhteisön yhdessä tekemälle työlle turvallisuuden eteen.

Lähtökohtana pitäisin, että työturvallisuus kuuluu kaikille, myös sinulle joka tätä luet. Jotta tämä asia realistisoituisi, on työturvallisuus hyvä ottaa yhteisen keskustelun aiheeksi. Tällöin se vasta alkaa elämään jokapäiväisessä elämässä ja aistit valpastuvat vastaanottamaan siihen liittyvää tietoa – näkemään riskejä, kuulemaan huolista, tuntemaan vaaranpaikat, huomaamaan mitä ympärillä tapahtuu. Työturvallisuudesta siis kannattaa puhua. Siitä voi puhua esimerkiksi pitämällä turvavartteja. Tai työturvallisuutta voidaan päättää kehittää palokunnassa yhdessä. Tällöin jokaiselle annetaan mahdollisuus tuoda näkemyksenä asiaan esiin ja mahdollisimman monia asia tulee huomioitua. Tärkein askel on, että työturvallisuuden merkitys tiedostetaan ja ymmärretään kaikkien osuus sen kehittämisessä ja ylläpidossa. Jokainen voi varmasti allekirjoittaa, että tavoitteena on tulla joka keikalta ehjänä kotiin. Tapaturmia – pieniäkään - ei tule hyväksyä sillä ajatuksella, että ”ainahan jotain sattuu”, vaan nolla tapaturmaa on aito tavoite, johon sitoudutaan.

Palokuntatoiminnassa pääsee monesti todistamaan elämän kaikkia puolia. Kaikki keikat eivät valitettavasti pääty onnellisesti. Palokuntatyöhön liittyy myös riskejä jotka todennäköisesti jokainen siihen liittyvä tiedostaa. Jollain tapaa siihen ajatukseen, että jotain saattaa sattua, voi asettua ja riskejä tulee ajatelleeksi jonain sellaisena joihin ei voi vaikuttaa. Tottahan se on, että täysin riskittömäksi ei tätä työtä saa, mutta sen verran kuitenkin täytyy itseään ja kaveriaan arvostaa, että tekee jokaisessa tilanteessa parhaansa, jotta riskit olisivat mahdollisimman pienet. Jos palokuntalainen ei suojele itseään ja toveriaan, hän ei kenties ole parhaimmillaan suojelemaan muitakaan. Harjoitellaan, ja harjoitellaan vielä vähän lisää. Keskustellaan turvallisuudesta, otetaan läheltä piti-tilanteet tosissaan, opitaan tapaturmista ja pidetään huoli, että ne eivät toistu, ei käännetä selkää, jos huomataan turvallisuutta vaarantava epäkohta, uskalletaan puuttua. Välitetään. Koska vaikka riskit voivat olla osa myös työn viehätystä, on olo itsevarmempi ja sitoutuneempi olo, kun tiedetään että turvallisuudestamme välitetään.

Vaikka palokuntien työturvallisuusvastuiden linjaus ei olisi selkeää ja johdonmukaista, ei anneta sen tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse ottaa työturvallisuutta vakavasti. Meillä on oikeus ja velvollisuus varmistaa, että jokainen pääsee harjoituksista ja keikalta ehjänä kotiin. Palokuntalaiset ovat aina sen arvoisia, oli pykäliin kirjoitettu mitä vaan.

Loppukesästä palokuntaanne jaetaan Vetoa ja voimaa –opas jossa on ajatuksia myös työturvallisuudesta ja siitä, miten voitte sitä lähteä palokunnassanne edistämään. Oppaassa on myös paljon muuta työhyvinvointiin liittyvää asiaa, jota on työstetty yhdessä palokuntien kanssa.

Nyt blogi vetäytyy kesätauolle. Jään hiomaan oppaan priimakuntoon Teitä varten ja myös hitusen lomaa uskon kesään mahtuvan. Oikein mukavaa ja turvallista kesää jokaiseen palokuntaan ja jokaiselle palokuntalaiselle!

Heini

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215