SSPL UUTISET

Palokunnissa ympäri maan on menossa näyttäviä rekrytointikampanjoita uusien palokuntalaisten saamiseksi. Ilman erityistä kampanjaa lähes kaikilla sopimuspalokunnilla on varmasti myös ovet auki uusille palokuntalaisille. Oma ryhmänsä ovat liikkuvat ja muuttavat palokuntalaiset. Miten saisimme paikkakuntaa vaihtavan palokuntalaisen jatkamaan toiminnassa?

Arvion mukaan noin 10% hälytyskelpoisista sopimuspalokuntalaisista vuosittain poistuu syystä tai toisesta toiminnasta. Joukossa on ikääntymistä, terveydellisiä syitä, ajankäyttöön liittyviä ongelmia ja toki valitettavasti myös toimintaan kyllästymistä. Lisäksi on vielä niitä palokuntalaisia, jotka esimerkiksi työn tai opiskelun seurauksena muuttavat paikkakunnalta toiselle. Miten saada hänet jatkamaan mukana toiminnassa, tämä on puhuttanut jo pidempään.

 

Ladattavat versiot videoista. Videoita saa vapaasti käyttää ja jakaa eri alustoilla sopimuspalokuntatoiminnan ja pelastustoimen edistämistarkoituksessa.

 Suomi Ruotsi  Englanti
 Vaaka Vaaka  Vaaka
 Vaaka tekstillä Vaaka tekstillä Vaaka tekstillä
 Pysty Pysty Pysty
 Pysty tekstillä    
 Neliö tekstillä    

SSPL järjestää 12.8.2021 17:30-18:00 ajankohtaisillan webinaarina, aiheena sopimukset palokuntatoiminnassa. Alustuksessa käsitellään palokuntasopimuksia ja sopimuspalokuntalaisten työsopimuksia. Alustuksen jälkeen on varattu hetki aikaa keskustelulle, puhujana Silvio Hjelt.

Tilaisuuteen pääset osallistumaan tämän linkin kautta.

17:30 Alustus aiheesta
17:45 Aikaa lyhyelle keskustelulle
18:00 Tilaisuus päättyy
 
Ajankohtaisilta PALASET

Kalajoella on sammutettu suurta metsäpaloa maanantaista 26.7.2021 alkaen. Tänään perjantaina alueelle on saatu sateita helpottamaan sammutustöitä. Paloalan arvioidaan olevan vähintään 300 hehtaarin suuruinen, palo on maamme nykyhistorian toiseksi suurin.

Näin laajamittaisessa tilanteessa on selvää, että yksittäisen pelastuslaitoksen omat resurssit eivät riitä palon sammuttamiseen. Jokilaaksojen pelastuslaitos on saanut heti tilanteen alkuvaiheessa tukea naapurialueen pelastuslaitoksilta. Tällä hetkellä SSPL:n tietojen mukaan sammutustöissä on, tai on matkalla 19 pelastuslaitoksen sammuttajia, mukaan luettuna Jokilaaksot. Suurin osa kauempaa tulevista sammuttajista on sopimuspalokuntalaisia, laskelmien mukaan määrä on tällä hetkellä noin 300 henkeä ja saattaa vielä nousta lähelle 500, riippuen tilanteen kehittymisestä. Nämä henkilöt eivät ole yhtäaikaisesti tilannepaikalla, vana toimivat lomittain vaihtomiehistönä toisilleen ja Jokilaaksojen omalle henkilöstölle.

Päivitys 2.8.2021: Viikonlopun aikana kaikki Manner-Suomen pelastuslaitokset ovat lähettäneet apuaan Kalajoelle. Sopimuspalokuntalaisia on käynyt muualta maasta tilannepaikalla arvioilta jo yli 500 ja osallistuneita palokuntia lienee pitkälti yli 200. Ajantasaisen luvun ylläpitäminen käy nyt liki mahdottomaksi. Osa henkilöistä on tehnyt jo useamman matkan auttamaan sammutustöissä. Huoltoon ja muonitukseen on myös kerätty henkilöstöä ympäri maan!

Sopimuspalokuntalainen suihkuttamassa vettä

Erilaisten sopimusten noudattaminen puhuttaa aika-ajoin. SSPL selvitti lakitoimisto Applexin kanssa sopimuspalokuntatoimintaan liittyviä sopimusasioita, eli työsopimuksia ja palokuntasopimuksia. Lähtökohtana on, että sopimuksia tulee noudattaa molemmin puolisesti. Mitään yksittäistä ehtoa tai koko sopimusta ei voida ilman yhteisymmärrystä muuttaa, vaan sopimukset ovat voimassa siten kuin ne on laadittu ja niiden muuttamisesta tai irtisanomisesta on sovittu. Pelastuslaitokset eivät voi yksipuolisesti ilmoittamalla muuttaa mitään, mitä palokuntasopimuksissa on sovittu.

tingey injury law firm veNb0DDegzE unsplash

Hur diverse avtal skall hållas är då och då uppe för diskussion. SSPL utredde tillsammans med den juridiska byrån Applex diverse avtalsfrågor i anslutning till avtalsbrandkårsverksamheten, dvs. frågan om arbetsavtal och brandkårsavtal. Utgångspunkten är att avtal skall ömsesidigt hållas, och några enskilda villkor eller avtal som helhet kan inte ändras utan att vardera parten är överens om saken.  Ingångna avtal är i kraft så som de är uppgjorda, inklusive det man avtalat beträffande ändringar och uppsägning. Räddningsverken kan inte genom en anmälning ensidigt ändra något sådant som man avtalat om i brandkårsavtalen.

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 3.7.2021 pidetty vuosikokous päätti antaa pelastustoimelle muistutuksen maastopaloihin ja pelastustoimeen yleisimminkin liittyvistä työturvallisuushuomioista. Suureessa osassa maata sopimuspalokuntalaisilla ja päätoimisella henkilöstöllä ei ole oikeanlaisia suoja-asuja tai henkilösuojaimia käytettävissään maastopalotehtävissä. Yleisesti käytetään rakennuspaloissa savusukellukseen tarkoitettuja raskaita sammutusasuja myös maastopalojen sammuttamiseen ja muuhun työhön, johon olisi olemassa paremmin siihen soveltuvia suojavarusteita.

IMG 20180719 WA0016 2

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215